Betabit NET ontwikkelaar

Opleiding

Bij Betabit staat jouw persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Zo schrijven we samen met jou een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Hierin behandel je samen met jouw persoonlijke manager (p-manager) de vraag over hoe jouw toekomst eruit ziet en wat hier voor nodig is. Regelmatig bespreek je of je nog op schema ligt en of het POP moet worden aangepast. Jij en je p-manager maken hier samen duidelijke afspraken over.

Opleiding binnen Betabit kan individueel door cursussen te volgen of gezamenlijk met collega’s binnen ons uitgebreide vakgroep curriculum met kennissessies. De eerste werkmaand staat bij Betabit sowieso in het teken van kennis opdoen en studeren.


Opleiding in je introductieperiode

In de eerste werkweek van jouw loopbaan bij Betabit word je getoetst waar jij staat met je kennis binnen jouw vakgebied door middel van onze TAK (Theoretische AanvangsKennis) toetsen. Aan de hand van de resultaten maken we voor de daaropvolgende maand een programma waarin je leert hoe Betabit binnen jouw vakgebied gestructureerd en professioneel software ontwikkelt.


Opleiding binnen ons vakgroep curriculum

Betabit onderkent in de organisatie de volgende vakgroepen:

Software development;
User Experience;
Testen;
Projectmanagement & Analyse;
Scrum.

De vakgroepen organiseren regelmatig kennissessies waarbij alle geïnteresseerde collega’s mogen aanschuiven, ook wanneer het buiten jouw vakgebied valt. We delen kennis over onderwerpen die op dat moment interessant zijn, interessant gaan worden of juist erg nuttig zijn. Regelmatig worden er externe bedrijven uitgenodigd om met ons kennis te delen over bepaalde onderwerpen. Klik hier voor de komende vakgroepavonden.


Opleiding door middel van individuele cursussen

Naast TAK en de vakgroepen kun je altijd op individuele basis cursussen doen en certificeringen halen. We stimuleren onze medewerkers bijvoorbeeld om Microsoft certificeringen te halen. Individuele cursussen worden afgesproken met je p-manager. In 2017 organiseren wij Microsoft klas 70-480, 70-486, 70-487, 70-532, 70-533 en 70-534.